03C ETAP III OKREŚLENIE DZIAŁAŃ PROEKOLOGICZNYCH I OPRACOWANIE PLANÓW EKOLOGIZACJI


OKREŚLENIE DZIAŁAŃ PROEKOLOGICZNYCH
I OPRACOWANIE PLANÓW EKOLOGIZACJI

 

Przedsiębiorstwa objęte wsparciem w projekcie odbędą indywidualne doradztwo związane z opracowaniem rozwiązań ekologizacyjnych. Plan będzie każdorazowo dostosowywany do umiejętności odbiorców, potrzeb przedsiębiorstwa i zdiagnozowanych w nim luk w następujących etapach:

1. EKODORADZTWO w wymiarze 80 godzin na podmiot.
2. DORADZTWO PRZEDAUDYTOWE w wymiarze 16 godzin na podmiot.
3. PRZYGOTOWANIE I WDROŻENIE REKOMENDACJI w wymiarze 8 godzin na podmiot.


Efektem realizacji doradztwa będzie wypracowanie 36 raportów z doradztwa oraz 36 (minimum dwuletnich) programów działań proekologicznych w przedsiębiorstwach biorących udział w projekcie.Udział w projekcie jest bezpłatny
- całkowicie dofinansowany w ramach pomocy
de minimis.