06 O nas

 

 

Towarzystwo Amicus zostało powołane do życia w lipcu 1998 roku przez zespół podlaskich studentów i absolwentów uczelni wyższych, działaczy kulturalnych, pracowników samorządowych, pracowników naukowych oraz przedsiębiorców.

Towarzystwo Amicus dzisiaj to dynamicznie rozwijająca się organizacja działająca już od 15 lat w branży informacyjnej, szkoleniowej, edukacyjnej, wydawniczej oraz usług doradczych. Jako niezależna organizacja non-profit działa w myśl zasady, iż informacja jest prawem a nie towarem. Określenie organizacji miało jasno odzwierciedlać filar jej działalności, być swoistą platformą porozumienia dla ludzi tworzących wszelkie inicjatywy społeczne. Platformą porozumienia budującą dialog między innymi organizacjami oraz przyjacielskich relacji wpisujących się w działania statutowe. Stąd właśnie wzięła się nazwa organizacji, Amicus z łaciny znaczy przyjaciel. Ogromny potencjał Stowarzyszenia to stabilna, wysoko wykwalifikowana kadra merytoryczna oraz szeroka sieć ekspertówi konsultantów, z którymi Towarzystwo współpracuje. Łączy nas wspólna wizja realizowanych przedsięwzięć, uczestnictwo w procesie decyzyjnym przy jasno określonych rolach w zespole, a także odpowiedzialność za funkcjonowanie całej organizacji. Zespół Towarzystwa Amicus regularnie podnosi swoje kompetencje zapewniając bardzo wysoką jakość świadczonych usług. Wiedza i doświadczenie zdobyte od 1998 roku pozwala nam oferować profesjonalne usługi informacyjno-szkoleniowe. W ciągu ostatnich trzech lat tego rodzaju wsparciem objęliśmy ponad 4 tysiące osób. Dodatkowo prowadzimy liczne spotkania informacyjne i wizyty studyjne we współpracy z Partnerami z Gruzji, Łotwy, Rosji, Litwy, Białorusi, Ukrainy, Czech, Słowacji, Niemiec, Belgii, Francji, Norwegii, Portugali i Szwajcarii. Nasze działania prowadziliśmy coraz częściej poza granicami naszego kraju.

Od 2000 roku Towarzystwo Amicus specjalizuje się w działaniach proeuropejskich. Od ośmiu lat prowadzi punkty sieci Komisji Europejskiej Europe Direct -Białystok, oraz Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Warszawie. Punkty upowszechniają informacje o wszystkich aspektach związanych z członkowstwem Polskiw UE, przede wszystkim zaś informują o funduszach unijnych oraz udzielają pomocy w ich pozyskiwaniu. Ponadto przez dwanaście lat Towarzystwo Amicus prowadziło Punkt Informacyjny EURODESK Białystok oraz Centrum Informacji Europejskiej w Białymstoku.

Towarzystwo Amicus realizuje dzisiaj następujące wysokobudżetowe projekty:

 

Nowoczesny nauczyciel – kursy doskonalenia zawodowego nauczycieli 7 podwarszawskich powiatów”

Regionalny Ośrodek Szkoleniowy Ogólnopolskiego Programu Kształcenia Kadr Sportowych w Białymstoku”,

 „Innowacyjne możliwości tworzenia zielonych miejsc pracy szansą dla województwa podlaskiego”,

Przygotowanie i wdrożenie programu praktyk studenckich w mieście Białystok”,  

Liderzy ekologicznej produkcji. Projekt szkoleniowo-doradczy dla MŚP”,

PO KoLorowej stronie życia – Twojej i Twojego smyka!”,

 „Nauczyciel kształcenia zawodowego XXI wieku”, 

Klub Małych Odkrywców”,

Nowoczesny Nauczyciel”

Coaching w oświacie”,

Creative Poland

oraz „Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Warszawie

- finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego,


- „Punkt informacji EUROPE DIRECT – Białystok” finansowany bezpośrednio ze środków Komisji Europejskiej,

- „Transgraniczny Wymiar Turystyki” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej ENPI Litwa – Polska – Rosja 2007 – 2013,

- oraz „Centrum Kompetencji NGO” w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.Siedziba Towarzystwa Amicus
na ulicy Brukowej w Białymstoku 


Kliknij, aby pobrać logotyp Towarzystwa Amicus: JPG, CDR, AI