03B ETAP II SZKOLENIA


ETAP SZKOLENIOWY

 

Adekwatnie do analizy potrzeb, program szkoleniowy obejmie zagadnienia ogólne, inicjujące wdrożenie działań proekologicznych.


Szkolenia dla kadry menadżerskiej (72 osoby, po 2 z firmy) będą to:

1. Źródła finansowania rozwiązań proekologicznych – 8 h szkoleniowych.
2. Zarządzanie środowiskowe – 8 h szkoleniowych.


Szkolenia dla pracowników kluczowych  (72 osoby z kadry menadżerskiej i 144 pracowników kluczowych, po 4 z firmy) będą to:

1. Potrzeby zastosowań technologii przyjaznych środowisku i OZE – 16 godzin szkoleniowych.
2. Przygotowanie, zasady przeprowadzania i celowość audytu ekologicznego i energetycznego - 8 h szkoleniowych.
3. Budowanie ekologicznej marki produktu i wizerunku przedsiębiorstwa – 16 godzin szkoleniowych.
4. Sposoby wprowadzania rozwiązań ekologicznych i zarządzania ekozmianą – 8 h szkoleniowych.


Organizator zapewnia kompleksową i bezpłatną usługę szkoleniową, zestaw materiałów szkoleniowych oraz wyżywienie z noclegami w sytuacjach w którym szkolenie będzie miało charakter wyjazdowy.

Efektem realizacji etapu szkoleniowego będzie 36 raportów poszkoleniowych.Udział w projekcie jest bezpłatny
- całkowicie dofinansowany w ramach pomocy
de minimis.